Rens Terassefliser

Mos, alger og flisepest på fliser er ikke kun grimt, men kan i nogle tilfælde også være direkte farligt, da fliser og trapper i vådt vejr kan blive overordentlig glatte. Heldigvis er det forholdsvis let at bekæmpe flisepest på disse, ved at genoprette det basiske (alkaliske) miljø som fliserne har fra fabrikkens side.

Advarsel

Kaustisk soda er stærkt basisk, brug visir og syrefaste handsker. Direkte kontakt med hud og øjne skal for alt i verdenen undgåes, da det giver svære ætsninger af huden og øjenskader.

Blandings forhold

  • 1/4 dl kaustisk soda
  • 2 L varmt vand
  • Tapetklister

Fremgangsmåde

Husk kaustisk soda hældes i vandet (ikke omvendt). Jeg tilsætter tapetkliser for at få en mere fed blanding således denne ikke render af så hurtigt. Blandingen smøres ud på fliserne med en gulvskrubbe. Jeg lader fliserne stå med blandingen i et par timer inden jeg skylder efter med haveslangen. Efter behandlingen er fliserne grimt brune, men dette fortager sig relativt hurtigt, og efter 1-2 måneder er resultatet som forventes, fliserne er nu helt som nye. Samtidigt kommer mossen og flisepesten ikke igen, og fliserne holder sig rene i flere år efter behandlingen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close